На 22.12.2018г. се проведе Коледен турнир, организиран от Националния Спортен Клуб ОЛИМП в басейна на Овергаз Арена.


Председателят на клуба откри събитието с отразяване на постиженията за 2018г.

Преди започване на състезанието, управителят на "Сити Билд Студио" ООД - г-н Васил Антонов, лично поднесе плакети на състезатели за спортните им постижения.

След края на състезанието награди и спечелилите в различните категории.


"Сити Билд Студио" ООД ще продължава да подкрепя спорта и в частност НСК ОЛИМП.