+359 2 975 07 75
office.sofia@cbs.bg

“Сити Билд Студио” ООД притежава Сертификат по EN ISO 9001:2008, за система за управление на качеството; Сертификат EN ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда; Сертификат OHSAS 18001:2007, за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството.


“Сити Билд Студио” ООД има Удостоверения за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите ( Обн. ДВ. бр. 108 от 29 декември 2006 г. ) за:

  • първа група строежи - от I-ва до V-та категория ;
  • първа група строежи - строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" ;
  • втора група строежи - от I-ва до IV-та категория ;
  • трета група строежи - от III-та до V-та категория ;
  • четвърта група строежи - от I-ва до V-та категория ;
  • пета група строежи - отделни видове СМР, съгл.КИД 2008, сектор „Строителство”.
Ако имате въпроси не се колебайте да ни потърсите...