"Сити Билд Студио" OOД се класира на първо място в обявената от Община Пловдив обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 17 обособени позиции".

Фирмата спечели Обособена позиция №12 - Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Пловдив, бл. 28, район „Тракия“.


Описание на обекта:

Сградата е осем етажна жилищна сграда със сутерен-мазета. Има четири входа. Вход „А“ е самостоятелна /конструктивно/ секция на шест етажа. Входове „Б“ и „В“ са обединени конструктивно в обща осем етажна секция. Вход „Г“ е самостоятелна осем-етажна секция.

Категория на строежа: IV-та (ЗУТ чл. 137, ал. 1, т. 3 ”б“)

Разгъната застроена площ (РЗП) 9 235 м².

          


Ще изпълним следните енергоспестяващи мерки:

1)      топлинно изолиране на външните стени,

2)      подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със системи от PVC профили и стъклопакет

3)      топлинно изолиране на покрива и полагане на хидроизолазия.