В административната сграда на Община Разград, кметът д-р Валентин Василев подписа договор за инженеринг с управителя на „Сити Билд Студио“ ООД инж.Тодор Митев, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград.


Предметът на договора е „Проектиране, изпълнение на строителство и извършване на авторски надзор, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Разград по обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“.